Rules

Je zakázáno :


§ 01.)  Úmyslně shazovat, škodit, hackovat nebo jiným způsobem napadat servery, projekt a podobně.[Trest: Perma ban]


§ 02.)  Používat rasistické, vulgární, urážlivé, nesmyslné, nevhodné, jednomístné stejně tak podobné nicky hráčů či administrátorů nick musí obsahovat písmena obsažené v české abecedě. Dále je zákaz mít něco před jménem (např. HSA,SA,SP,DJ,HDJ, DJD,...).[Trest: kick, ban 1 hodina]


§ 03.)  Dávat avatary nevhodného obsahu nebo se povyšovat nad ostatními klienty serveru.[Trest: kick, 3dny]


§ 04.)  Do ukončovací zprávy dávat nevhodný obsah (platí stejné pravidlo jako je bod č 2. nicky hráčů).[Trest: 2dny]


§ 05.) Rozesílání reklamy, vkládání do nicku či reklama v ukončovací zprávě na cizí servery či projekty bez povolení majitele TeamSpeaku.[Trest: Perma ban]


§ 06.)  Je zakázáno kopírovat jakýkoliv OBSAH ZDEJŠÍHO TS .[Trest: Perma ban]


§ 07.) Urážet ostaní hráče či administrátory nebo lživě hájit své zájmy na serveru. [Trest: kick, 20dní]


§ 08.) Ignorovat administrátory serveru.[Trest: 7dní]


§ 09.)  Hrát si s admin právy (kick atd.). (Stejné pravidlo jako je bod č. 2.) [Trest:Napomenutí, odebrání práv]


§ 10.) Název roomky NESMÍ obsahovat všechna nepovolená slova (vypsananá v §2) [Trest: přejmenování, smazání roomky]


§ 11.) Spamování, za SPAM se považuje provedení stejné činnosti vícekrát za sebou v krátkém časovém intervalu.[Trest:kick,1den]


§ 12.) Vydávat se za adminy TS. [Trest:Perma ban]


§ 13.) Jakýmkoliv způsobem obcházet ban.[Trest: Perma ban]


§ 14.) Hledat díry v pravidlech a poté je obcházet.[Trest: Dle prohřešku+ 5 hodin navíc]


§ 15.) Zákaz zbytečného lezení do roomek, kde si vás nepřejou. [Trest: kick, 4hodiny]


§ 16.) Vytváření roomek s nevhodným či velice dlouhým názvem [smazání roomky --> kick --> ban - 2 hod.]


§ 17.) Je přikázáno těm ,co již nechtějí chodit do své roomky, napsat na svou stávající roomku něco jako (prosím smazat, delete apod...)


§ 18.)  Zákaz používání clownfishe a jakýchkoliv jiných programů na upravu hlasu či jakékoliv jiné mrvení vašeho zvukového výstupu.[Trest: BAN 30 dní]


§ 19.) Zákaz přejmenování roomky v sekci "Klanové místnosti" bez nahlášení adminovi, kvůli sortování -->[smazání roomky]


§ 20.) Nickname, ani Room nesmí mít název nesmyslný, nebo záměrně vytvořený pro provokaci admin týmu, či jiných klientů. Název nesmí vést k horší vyhledatelnosti v logu, či seznamu roomek. Admin má právo požádat o změnu názvu roomky, či nicknamu. [vynucení změny, smazání roomky]


§ 21.) Team serveru má právo žádat o smazání, či aktivně mazat (upravovat) avatary, popisky nebo místnosti, které se jim zdají býti z jakéhokoliv důvodu nevhodné. Team nemá povinnost své rozhodnutí komentovat. 

Dodatek k trestům:

Za každý prohřešek jste jinak trestáni, pokud ale spácháte více prohřešků, čeká vás násobení popsaných trestů!Pokud člověk bude ignorovat příkazy vedení, bude to bráno jako hrubé porušení výše popsaných pravidel 
Tyto pravidla nabývají účinnosti 4.7. 2020 22:00 (GMT+2)Server status
Admin status
Admin status error